Tạo database trong SQL Server

Trong chương này ta sẽ làm quen với DDL (Data Definition Language), thông qua việc, tạo, xóa database.

Để tạo một database trong SQL Server ta làm như sau.

Đăng nhập vào SSMS, chọn New Query hoặc Ctrl + N.

Tạo database theo cú pháp.

CREATE DATABASE [Tên database]

Ví dụ: 

CREATE DATABASE Test

Bấm f5 để chạy query.

Create database test

Database lúc này đã được tạo ra. Vào object explorer, click vào database.

tim database

Nếu bạn không thấy database vừa tạo, bạn có thể click nút refresh, nó sẽ hiện ra.

refresh

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.