Like trong SQL

Từ khóa LIKE dùng để tìm kiếm một chuỗi theo mẫu định sẵn (Pattern).
Ví dụ: chuỗi đó đó dạng Email hay không? Chuỗi đó có phải là số hay không.

Ví dụ 1: Tìm tất cả Customer  có CustomerId có chữ cuối cùng là A trong database NorthWind.

Use northwind;
GO
SELECT * 
FROM   Customers 
WHERE  CustomerID LIKE '%A'; 

Ví dụ về like

Ví dụ 2: tìm tất cả Customer có ContactTitle bắt đầu là chữ M trong bảng Customer của database NorthWind

Use northwind;
GO
SELECT * 
FROM   Customers 
WHERE  ContactTitle LIKE 'M%'; 

ví dụ về like

Về các mẫu (Pattern), chúng ta sẽ đi sâu hơn ở bài sau, WildCast.

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:
http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.