In trong SQL

IN cho phép chúng ta tìm kiếm với nhiều giá trị trong điều kiện WHERE.

Ví dụ: tìm tất cả các Employee có TitleOfCourtesy là ‘Ms.’ Hoặc ‘Dr.’ từ bảng Employees trong database NorthWind.

Use northwind;
GO
SELECT *
  FROM Employees
  WHERE TitleOfCourtesy in ('Ms.','Dr.')

câu lệnh in

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP