Quan hệ trong SQL là gì?

Khi tạo database, chúng ta thường chia các thực thể thành các bảng khác nhau. Ví dụ, chúng ta có thể có các bảng khách hàng, nhân viên, hóa đơn, địa chỉ. Các bảng này thường có quan hệ với nhau. Như một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ.

quan hệ

Quan hệ giữa các bảng cần được thể hiện trong database một cách rõ ràng, để đảm bảo viện truy vấn chính xác.
Giữa các bảng có ba loại quan hệ chính:

  1. Quan hệ một một (One to One)
  2. Quan hệ một nhiều hoặc quan hệ nhiều một (One to Many)
  3. Quan hệ nhiều nhiều (Many to many)

Ngoài ra còn có quan hệ thứ tư là:

  • Tự quan hệ (Self Referencing Relationship)

Các quan hệ này được tạo dựa trên khóa chính (PRIMARY KEY) và khóa ngoại (FOREIGN KEY). Chúng ta sẽ được học ở bài sau.

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.