Tài liệu SQL

Đến đây, bạn đã học xong SQL căn bản. Đây là những phần chính, tôi tóm gọn lại. Sau đây là một số hướng đi của tôi dành cho việc phát triển kiến thức về SQL cũng như kĩ năng lập trình.

1/ Tìm hiểu cách dùng một ngôn ngữ lập trình để kết nối đến SQL Server. Với C#, bạn có thể dùng ADO.NET hoặc Entity FrameWork. Với NodeJS bạn có thể dùng các thư viện ORM để kết nối đến MySQL, PostgreSQL.
2/ Tìm hiểu sâu về SQL thông qua một số sách, web sau.

W3 School: http://www.w3schools.com/sql/

SQL For dummies: http://it-ebooks.info/book/1498/

3/ Sau khi nâng cấp kiến thức SQL, bạn có thể thử thách mình bằng một ứng dụng mobile hoặc web có sử dụng SQL.

Các môn học khác

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.