Tạo chuỗi kết nối

Bật Visual Studio lên, bấm CTRL + N để tạo một chương trình Console.

Sau khi tạo xong chương trình Console, bạn click chuột phải vào Project, chọn Add New Item, ta thêm một class là DBConnection

thêm class

tạo class db connection

Bây giờ, ta sẽ dùng lớp DBConnection vừa tạo để kết nối với SQL Server.

Để kết nối với SQL Server, ta cần một đường dẫn có chứa các thông tin sau:

 1. Địa chỉ Server (hoặc tên Server nếu chạy trên máy cá nhân)
 2. Tài khoản, mật khẩu để kết nối.
 3. Tên database cần kết nối.

Để xem địa chỉ Server, bạn chỉ cần vào màn hình đăng nhập SQL Server Management:

server name và user id

Như trên hình, bạn có thể thấy.

 1. Địa chỉ Server: TUNGBIM-PC\MSSQLSERVER2012
 2. Tên tài khoản: sa, mật khẩu, các bạn tự quản lý.
 3. Tên DB cần kết nối: HocDaiDictionary (Đã được tạo ở bài trước)

Thêm một hàm GetConnectionString cho lớp DBConnection:

public static string GetConnectionString()
{
  SqlConnectionStringBuilder builder = new SqlConnectionStringBuilder();
  //tên server, tên server là khác nhau tùy mỗi máy
  builder.DataSource = @"TUNGBIM-PC\MSSQLSERVER2012";
  //tài khoản và mật khẩu, bạn tự điền vào
  builder.UserID = "sa";
  builder.Password = "";
  //tên database
  builder.InitialCatalog = "HocdaiDictionary";
  return builder.ConnectionString;
}

 Trong lớp này có các thông số như tên server, tài khoản và mật khẩu, các bạn chỉnh sửa cho phù hợp với cấu hình từng máy.

Nếu sử dụng SqlConnectionStringBuilder bị báo lỗi, bạn có thể click vào nó chọn Using System.Data.SQlClient để C# nạp thư viện vào sử dụng.

using trong C#

SqlConnectionStringBuilder  là một lớp tiện ích giúp chúng ta tạo chuỗi kết nối dễ dàng, bạn chỉ cần nhập các thông số như tên server, user, password và tên db, nó sẽ tự tạo chuỗi kết nối cho mình.

Ngoài ra, bạn có thể tạo một chuỗi kết nối trực tiếp bằng cách chỉ thẳng ra đường dẫn.

public static string GetConnectionStrinWithoutBuilder()
{
  //các bạn tự điền tham số vào.
  return @"Server=TUNGBIM-PC\MSSQLSERVER2012;Database=HocdaiDictionary;User Id=sa;Password=;";
}

Các môn học khác

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.