Truy vấn SQL đầu tiên

Bật SQL Server Management System và đăng nhập.

Bước 1: Click vào database NorthWind

database northwind

Bước 2: Click vào node table của database NorthWind.

Northwind table

Bước 3: Lúc này SQL server sẽ hiện ra danh sách các bảng, Bạn click chuột phải bảng Customers và chọn Select top 1000.

select top 1000

Lúc này một Query Script sẽ hiện ra truy vấn của bạn.

select top 1000 truy vấn

Ý nghĩa của câu lệnh này lấy 1000 record đầu tiên trong bảng Customers. Để hiểu rõ bản chất của câu lệnh này, mời bạn xem các bài sau.

Bạn có thể tham khảo cách cài đặt database northwind tại đây:

http://hocdai.com/sql-can-ban/cai-dat-sql/cai-dat-database-northwind

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.