Cài đặt SQL Server Management Studio 2017

SQL Server Management Studio (SSMS) là bộ giao diện người dùng, thay vì sử dụng command line, SSMS giúp bạn quản lý, sử dụng SQL Server dễ dàng hơn.

Bước 1: Vào link sau để tải SQL Server Management Studio (SSMS) https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-2017

Bước 2: Chọn Download SQL Server Management Studio 17.7 Upgrade Package (upgrades 17.x to 17.7)

ssms download

Bước 3: Chạy cài đặt sau khi tải về.

Install ssms

Bước 4: Sau khi cài đặt xong, bạn có thể truy cập SSMS qua thanh search bar của Windows.

Bước 5: Nếu mục Server name bị bỏ trống, bạn có thể click browse for more.

Browse for more

Bước 6: Chọn máy chủ SQL Server đang chạy. Ở đây có thể có nhiều server SQL đang chạy trên máy bạn, nếu bạn đã cài đặt nhiều bản SQL trước.

Chọn server SQL

Bước 7: Sau khi chọn Server SQL, bạn có thể bấm kết nối tới server theo hai cách.

  • Windows Authentication, không cần sử dụng tài khoản và mật khẩu.
    Windows Authentication
  • Server Authentication, sử dụng tài khoản mật khẩu tự tạo hoặc sử dụng tài khoản sa được tạo ở bài trước.

Bước 8: Chọn connect, thế là bạn đã kết nối được tới SQL Server

kết nối thành công

 

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.