Cài đặt SQL

Bước 1: Truy cập link https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55994, để tải bộ cài miễn phí SQL Server 2017 Express.

Download SQL

Bước 2: Sau khi tải bộ cài cho SQL 2017, click vào bộ cài, chọn Download Media để tải bộ cài offline:

Download Media SQL 2017

Bước 3: Chọn Express Advanced và click Download.

Tai sql

Bước 4: Sau khi tải xong, tiến hành chạy file vừa được tải, chọn new SQL Server stand-alone installation.

Cài đặt SQL 2017

Bước 5: Tiếp tục bấm Next, cho đến màn hình Feature Selection. Đây là các tính năng của phiên bản SQL Express. Trong môn học này bạn chỉ cần chọn như hình dưới.

feature-selection

Bước 6: Ở Feature Rule, Named Instance chính là tên của SQL Server sau này dùng để kết nối đến, bạn có thể giữ nguyên mặc định hoặc đổi tên tùy ý.

name-instance-sql

Bước 7: Ở màn hình Database Engine Configuration, chọn Mixed mode, lúc này chúng ta sẽ khởi tạo mật khẩu cho tài khoản sa (system administrator). Bạn thiết lập mật khẩu và chọn Add current user.

Thiết lập mật khâu sa

Bước 8: Tiếp tục bấm Next để SQL server được cài đặt vào máy bạn.

Nạp thành công

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.