Vấn đề giao dịch lặp chi

Để Bitcoin là một đồng tiền, và có thể giao dịch với nhau được bạn phải tránh được giao dịch lặp chi (double spending).

Giao dịch lặp chi là gì?

Khi bạn gởi một bức ảnh qua internet, thực ra bạn đã tạo một bản copy của bức ảnh và gởi đến người nhận.
Khi gởi tiền, mọi chuyện hoàn toàn khác, bạn không thể tạo bản sao của tiền để gởi đến người khác.

Giao dịch lặp chi
Peter có $500, anh ấy không thể tạo bản sao tiền để gởi đến cho Adman và Mary.

Vấn đề trên gọi là giao dịch lặp chi, cho nên khi giao dịch trên internet, ta cần một bên thứ ba có uy tín, xác nhận rằng giao dịch đã hình thành (Paypal, Payoneer, Master, Visa…)

Giải quyết vấn đề!

Để giải quyết vấn đề giao dịch lặp chi, Bitcoin đã sử dụng công nghệ Bitcoin kết hợp với công nghệ mật mã. Những người tham gia vào mạng lưới Bitcoin không cần tin tưởng vào bên thứ ba, tuy nhiên họ phải có một sự đồng thuận đó là cùng sử dụng Blockchain làm giao thức liên lạc.

Blockchain đóng vai trò làm sổ cái công khai mọi giao dịch. Khi có một giao dịch xảy ra, nó phải được kiểm tra, và đạt được sự đồng thuận của các nút trong mạng lưới (thợ đào). Các thợ đào sẽ sử dụng máy tính của mình để xác nhận rằng đó có phải là một giao dịch lặp chi hay không. Đổi lại, họ sẽ nhận được phần thưởng là Bitcoin

Cần biết rằng, Bitcoin không phải là đồng tiền số đầu tiền, tuy nhiên các đồng tiền số trước Bitcoin đều thất bại, đa phần vì chưa đúng thời điểm, cũng như chưa giải quyết tốt vấn đề giao dịch lặp chi.

Các môn học khác

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.