Ethererum, tương lai của của Blockchain

Công nghệ Blockchain hiện nay đang phát triển không ngừng. Trong khi BlockChain 1.0 được thiết kế nhằm phi tập trung hóa tiền tệ và thanh toán thì BlockChain 2.0 nhắm đến một mục tiêu cao hơn. Phi tập trung hóa giá trị và tài sản. Đi cùng với nó là hàng loạt công nghệ hứa hẹn như hợp đồng thông minh, ứng dụng phi tập trung, tổ chức tự quản phi tập trung (DAC)

Trong bài học này, tôi muốn nói về Ethererum (ETH), đồng tiền nổi bật nhất của Blockchain 2.0

Đồng Ethererum, tương lai của của công nghệ Blockchain.

Ethereum được ra mắt vào năm 2015, về cơ bản nó vẫn được xây dựng dựa trên các kĩ thuật nền tảng đã có ở Bitcoin nhưng nó cho ta tiềm năng phát triển vượt trội. Không phải ngẫu nhiên, nó là đồng tiền có giá trị vốn hóa thứ 2 thị trường chỉ sau Bitcoin.

Ethereum, nền tảng phi tập trung

Ethereum, Blockchain thế hệ 2.0

Ethererum, là nền tảng phi tập trung. Đi kèm với nó là ngôn ngữ lập trình Solidity, nó cho phép các lập trình viên xây dựng các ứng dụng phân tán, cũng như hợp đồng thông minh trên nền tảng của mình.

1/ Ứng dụng phân tán.

Vì nền tảng Ethereum được vận hành bởi hàng ngàn máy tính trên thế giới. Các lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng được vận hành bởi một mạng lưới có công suất máy tính khổng lồ.

Một khi ứng dụng được đưa ra, nó sẽ chạy trên các trâu cày, lập trình viên được lợi vì họ có thể sử dụng một mạng máy tính có công suất khổng lồ với giá rẻ. Người đào coin được lợi vì họ nhận được ETH từ các lập trình viên.

Ethereum, được dùng để làm các ứng dụng phân tán Dapp

Nền tảng Etherum có thể dùng để làm các ứng dụng phân tán, Dapp.

Khác với ứng dụng tập trung, chỉ chạy trên một máy chủ chính, dễ bị tấn công bởi các hacker.
Ứng dụng phi tập trung Ethereum hoàn toàn ngược lại,  nó hoạt động trên nhiều máy tính cùng lúc. Khi có bất kì một máy nào bị tấn công, máy khác sẽ được đưa vào thay thế. Nó giúp giảm thiểu thời gian chết của máy chủ, cũng như hạn chế sự tấn công của các hacker.

2/ Hợp đồng thông minh.

Hợp đồng thông minh là điểm cốt lõi của nền tảng Ethereum.

Hợp đồng thông minh, hay còn gọi là hợp đồng mã hóa, là chương trình hoạt động trên máy tính của mạng lưới Blockchain. Nó sẽ tự động kiểm tra các điều khoản và thực thi hợp đồng nếu điều kiện hợp đồng được thỏa mãn.

Hợp đồng thông minh có thể dùng để giao dịch tiền, giá trị của giữa các bên tham gia, với vật ngang giá là đồng ETH.

Với ngôn ngữ lập trình Solidity, ta có thể soạn ra một hợp đồng như sau:

Bên A gởi cho bên B 10 tài khoản game khủng trước ngày 01/05/2018.

Bên B gởi cho bên A 10 ETH ngay sau khi nhận được tài khoản.

Hợp đồng này sẽ được chạy tự động trên mạng lưới Ethereum ngay khi được đưa lên.

Trước hên bên B sẽ gởi 10 ETH vào mạng lưới Ethereum. Ngược lại bên A phải thực hiện điều kiện bên B yêu câu trước ngày 01/05/2018.

Ngay sau khi bên A thực hiện yêu cầu, ETH của bên B sẽ được gởi tự động qua bên A.

Nếu bên A không thực hiện yêu cầu, hợp đồng sẽ tự động được hủy bỏ, bên B sẽ nhận lại 10 ETH.

Hợp đồng thông minh, smart contracts

Mạng lưới Ethereum sẽ đóng vai trò chứng thực cho hợp đồng.

Như vậy, mạng lưới Ethereum sẽ đóng vai trò chứng thực cho hợp đồng. Giờ đây bạn có thể tự tin soạn hợp đồng mà không sợ bên kia phá vỡ hay lừa đảo.

3/ Phân biệt Ehererum và Bitcoin.

Bitcoin được thiết kế ra để thực hiện các giao dịch tài chính.

Ethereum được thiết kế ra để làm một nền tảng điện toán phân tán, nó còn có thể chuyển giao giá trị thông qua hợp đồng thông minh chứ không đơn thuần chỉ là tiền như Bitcoin.

Các máy tính trong mạng Bitcoin phải cạnh tranh với nhau để tìm ra số ngẫu nhiên Nounce. Tức là chỉ có một kẻ thắng trong cuộc đua này.

Trong khi đó các máy tính trong mạng lưới Ethereum có thể hợp tác với nhau để cùng chạy một ứng dụng.

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.