URL là gì?

URL (uniform resource locator), bộ tham chiếu tài nguyên trang web hay còn gọi là đường dẫn. Nó được xem là địa chỉ toàn cầu cho tài nguyên trên internet. Url cung cấp địa chỉ, và cách thức chúng ta truy cập tài nguyên trang web.

Các thành phần trong URL.

Các thành phần trong URL

Đường dẫn trên cho trình duyệt biết cách kết nối với hocdai.com bằng phương thức http, và lấy ra favicon.ico.

Url scheme

URL sheme cho client biết cách kết nối tới máy chủ như thế nào. Có rất nhiều URL scheme dùng cho nhiều mục đích khác nhau, phổ biến nhất là http, và https, bảng dưới giới thiệu về 4 scheme phổ biến nhất.

Tên

Mô tả

http

The Hypertext Transfer Protocol, đây là giao thức phổ biến nhất trên internet.

Ví dụ: http://hocdai.com/

https

The Hypertext Transfer Protocol Secure, giống như http, tuy nhiên nó có thêm một lớp bảo mật Secure sockets layer (ssl), SSL dùng để mã hóa thông tin của kết nối. Tránh trường hợp kẻ xấu đọc gói tin của bạn.

Ví dụ: https://www.google.com/

mailto

Dùng để chỉ đến email:

Ví dụ: mailto:nguyenmanhtung848@gmail.com

ftp

File Transfer Protocol, có thể được sử dụng để download và upload file ở các server hỗ trợ phương thức FTP.

Server location: hocdai.com, địa chỉ của server, nó cho biết tài nguyên trang web đang nằm ở đâu. Nó giống như nói cụ thể nhà bạn đang ở số nhà nào, phường xã, thị trấn thành phố gì. Và bấm enter, bùm, đã kết nối tới hocdai.com

Resource path: Đường dẫn của tài nguyên trang web nằm trên server hocdai.com.

Cú pháp URL:

://:@:/;?

No

Mô tả

Default

schema

Phương thức nào được sử dụng để kết nối với server

http

user

Username và password thường được sử dụng ở các trang web cũ. Để cung cấp thông tin người dùng hiện tại. Hiện nay tôi thường thấy nó ở một số API cũ sử dụng 2 biến này

 

password

host

Tên trang web.

 

port

Cổng của server.

Http = 80.
Https = 443

path

Đường dẫn đến resource trên server

 

params

Cung cấp tham số đầu vào cho request

 

queryString

Tương tự params, cung cấp tham số đầu vào cho request

 

 

Các môn học khác

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.