TCP/IP là gì?

Như đã nói ở bài trước TCP/IP chính là tầng tạo nên kết nối, truyền tải thông tin cho giao thức HTTP.

TCP là gì?

TCP (Transmission Control Protocol), giao thức điều khiển truyền tải. TCP phụ trách vai trò truyền tải dữ liệu trong HTTP. Kết nối HTTP chính là kết nối TCP. Khi dữ liệu được gởi thông qua kết nối TCP, nó sẽ bị chia nhỏ thành các gói nhỏ và gởi đi.

Khi client hay server muốn gởi HTTP message, message này sẽ bị chia nhỏ thành nhiều mảnh nhỏ và truyền đi thông qua giao thức TCP. TCP sẽ đảm bảo các mảnh này được nhận đúng đích, đúng thứ tự và không mất mát. Do vậy TCP được gọi là kết nối an toàn.

Thông tin bị phân thành các gói nhỏ khi truyền qua TCP

Thông tin bị phân thành các gói nhỏ khi truyền qua TCP

IP là gì?

IP (Internet protocol), giao thức internet, là địa chỉ đơn nhất của thiết bị của bạn khi tham gia vào internet. IP của một thiết bị giống như địa chỉ nhà, nó cho phép các máy tính biết vị trí của nhau và thiết lập kết nối đến.

Port Number là gì?

Port number giống như cổng vào của máy, bạn chỉ có thể kết nối đến các cổng mà máy cho phép. Một máy có tổng cộng 65536 cổng (tương đương 2^16).

Sự liên quan giữa TCP, IP và Port Number.

Nếu so sánh IP với địa chỉ nhà thì Port Number chính là cửa nhà. TCP chính là đường và xe cộ giúp vận chuyển thông tin.

Sự liên quan giữa TCP/IP và Port Number

Sự liên quan giữa TCP/IP và Port Number

Các môn học khác

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.