HTTP là gì?

HTTP là giao thức internet, nó chịu trách nhiệm kết nối truyền thải thông tin cho hàng tỉ trang web, ảnh, video, nhạc, dịch vụ streaming...

Nói đơn giản, HTTP có thể hiểu là ngôn ngữ chung của internet, mọi máy tính cùng sử dụng chung một ngôn ngữ. Do vậy chúng có thể trao đổi thông tin qua lại với nhau.

Client - Server.

Khi bạn truy cập vào một website, trình duyệt (client) sẽ gởi một yêu cầu HTTP (HTTP request) tới máy chủ, server nhận thông tin sẽ trả về client phản hồi tương ứng.

Client và server

Client và server


Ở đây HTTP đảm bảo sự kết nối, truyền tải dữ liệu giữa client và server.

Resources (tài nguyên)

Resources, tài nguyên là những nội dung trang web cung cấp, đó có thể là một bài viết, bức ảnh, video, audio v.v

URL (uniform resource locator):

URL là bộ tham chiếu tài nguyên trang web hay còn gọi là đường dẫn. URL mô tả vị trí chính xác của tài nguyên trang web.

URL

Mô tả

http://hocdai.com/

Trang chủ hocdai.com

http://hocdai.com/favicon.ico

Icon đại diện cho hocdai.

HTTP Messages.

HTTP messages là tin nhắn trao đổi qua lại giữa client và server.

Khi gởi một request máy con sẽ gởi một HTTP message chứa thông tin cần lấy ra. Khi gởi trả nội dung về, máy chủ sẽ gởi một http message chứa nội dung cần tìm.

http message

Media types là gì?

Có hàng trăm loại định dạng file khác nhau nên khi server trả thông tin về client nó thường cung cấp thêm MINE (Multipurpose Internet Mail Extensions) type để đảm bảo client biết cách sử dụng thông tin trả về như thế nào cho đúng. Ban đầu MINE type được tạo ra để giải quyết vấn đề gởi email giữa các hệ thống máy chủ khác nhau. Sau này chúng được đem đi sử dụng rộng rãi trong HTTP.

Một số loại Mine types phổ biến:

MINE

Ý nghĩa

Content-type: image/x-icon

Nội dung trả về là bức ảnh, cần load bức ảnh ra

Content-type: text/html

Nội dung trả về là html, cần tải trang web

Content-type: application/pdf

Nội dung trả về là file pdf. Hiển thị nó

Content-type: application/json

Nội dung trả về là json.

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.