Lời mở đầu

Internet, tiền thân là Arpanet, là kết quả của sự kết hợp khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng. Nó manh nha xuất hiện từ những năm 1960 khi các nhà khoa học có nhu cầu liên kết các máy trạm (mainframe computer) trong khắp nước Mĩ nhằm tăng cường khả năng kết nối, trao đổi thông tin. Để xây dựng internet, hàng ngàn nhà khoa học đã chung sức, trí tuệ giải quyết những vấn đề về kết nối, chuyển mạch, đóng gói dữ liệu, cách làm các máy tính kết nối với nhau hiệu quả, cách biến internet thành mạng lưới phi tập trung v.v..

Kể từ khi xuất hiện, nhiều người đã dự đoán một tương lai xán lạn dành cho internet, họ biết internet là phương thức kết nối loài người trong tương lai. Quả thực vậy internet đã phát triển với tốc độ không tưởng khi có sự xuất hiện của phong trào máy tính cá nhân do Apple khởi xướng. Và giờ đây internet là thứ gần như không thể thiếu đối với loài người.

Http (Hypertext transfer protocol), là giao thức internet, nó là ngôn ngữ các máy tính dùng để trao đổi thông tin, liên lạc trên internet.

HTTP là ngôn ngữ chung của các máy tính trên mạng internet

HTTP là ngôn ngữ chung của các máy tính trên mạng internet

Trong môn học này ta sẽ học về những điều căn bản của HTTP, cách client và server thiết lập kết nối, trao đổi thông tin với nhau. Tôi hi vọng qua môn học này bạn sẽ hiểu rõ hơn về bản chất của HTTP, giúp góp phần nâng cao khả năng lập trình của bạn.

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.