Cookies là gì?

Cookies là một lượng dữ liệu nhỏ được gởi từ server và được lưu ở client. Cookies được thiết kế để lưu thông tin của phiên truy cập của người dùng. Nói cách khác nó có thể được dùng để định danh người dùng.

Tại sao lại cần cookies?

HTTP là một giao thức không trạng thái (stateless protocol). Tức là không có cách nào để xác định trạng thái của người dùng hiện tại, họ đã vào web này lần nào chưa? Họ đã đăng nhập chưa … Do vậy các nhà khoa học máy tính đã thiết kế thêm cookies để có thể lưu giữa trạng thái của phiên hiện tại.

Điều gì xảy ra khi bạn đăng nhập?

Khi tiến hành đăng nhập, client sẽ gởi username và password đến server. Nếu đúng server sẽ gởi trả thông tin đăng nhập của user hiện tại và lưu tại cookies.

User đăng nhập hệ thốngUser đăng nhập hệ thống

Ở những lần sử dụng tiếp theo, cookies sẽ được lấy ra và đính kèm với request để cho server biết thông tin của user đang đăng nhập. Lúc này client không cần gởi username và password nữa.

Thông tin được lưu ở Cookies đính kèm requestThông tin được lưu ở Cookies đính kèm request

Phân loại

Session Cookies, cookies này được lưu vào trình duyệt từ khi bạn mở trang web đến khi tắt trình duyệt, tức là đến khi kết thúc phiên (session). Bạn thường thấy cookies này khi đăng nhập trang web nhưng không click vào mục lưu thông tin đăng nhập. Khi thoát trình duyệt và vào lại trang web bạn phải đăng nhập lại.

Persistent cookies, cookies lâu dài, được lưu vào trình duyệt lâu dài. Bạn thường website sử dụng cookies này khi đăng nhập vào trang web và click vào mục lưu thông tin đăng nhập.

Các môn học khác

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.