Kiến thức học được!

  • Docker là gì?
  • Tại sao lại cần sử dụng Docker
  • Cách tạo Docker File
  • Cách Deploy Docker App lên server

Trình độ

Trung bình

Kiến thức cần có:

  • Có kiến thức lập trình căn bản
  • Có kiến thức căn bản về Networking

Giới thiệu

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

Các chương

Tài liệu tham khảo