Lập trình hướng đối tượng là gì?

Ngôn ngữ lập trình thường được thiết kế trên hai khái niệm chính là: dữ liệu (data) và cách sử dụng dữ liệu (manipulate data). Những ngôn ngữ lập hướng thủ tục (procedural programming language) như  Pascal, C sử dụng các thủ tục, các hàm để tạo nên chương trình. Một chương trình lớn sẽ bao gồm nhiều chương trình con.

Phương pháp lập trình hướng thủ tục sẽ tập trung vào việc sử dụng dữ liệu hơn là bản thân dữ liệu. Dữ liệu của các hàm có thể sẽ dùng chung nên dẫn tới khó kiểm soát được sự biến đổi của nó, cũng như khó tận dụng lại mã.

Để  khắc phục những thiếu sót của lập trình hướng cấu trúc, thì lập trình hướng đối tượng (object-oriented programming  - OOP) được tạo ra . OOP tập trung nhiều vào dữ liệu hơn so với lập trình hướng cấu trúc. Mỗi đối tượng sẽ có những thuộc tính và hành động riêng.

Đối tượng là gì?

Ngoài đời đối tượng (object) là những thực thể (entity), như điện thoại, xe, người, động vật v.v. Mỗi đối tượng sẽ có một số đặc điểm và có hành động khác nhau.

Trong lập trình, một đối tượng sẽ có các đặc điểm, hành vi khác nhau. Đi kèm với mỗi đối tượng là một đặc điểm nhận dạng (identity) để phân biệt đối tượng này với đối tượng kia.  

Ví dụ: đối với các đối tượng là con người.

 • Đặc điểm nhận dạng riêng biệt: vân tay, số chứng minh...
 • Thuộc tính: màu da, kiểu tóc, chân, tay...
 • Hành động: ăn, uống, ngủ, nghỉ...

Lớp (Class) là gì?

Lớp là tập hợp những đối tượng tương tự nhau, ta có thể nói lớp chính là bản mẫu của các đối tượng.

Ví dụ: Dream, wave, lead, đều có thể được nhóm lại dưới một lớp Xe Hai Bánh.

 • Lớp : XeHaiBanh.
 • Đặc điểm:
  Số hiệu xe.
  Màu xe.
  Dung tích xi lanh.
 • Hành động:
  Chạy.
  Phanh.
  Tuýt Còi.

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.