Những khái niệm căn bản

1/ Region
Nhìn vào góc trái của đoạn code mới tạo ở bài trước, bạn sẽ thấy một dấu  ( - ) 

Bấm vào dấu trừ, đoạn code sẽ được thu nhỏ lại.

Đây là một ví dụ về region (vùng mã). Region giúp bạn tập trung vào đoạn mã đang viết bằng cách ẩn đi những đoạn mã khác. Region giúp bạn tổ chức và quản lí code tốt hơn.
Bạn có thể tạo region bằng cách thêm ( #region tên region ), trước đoạn mã nào bạn muốn, và kết thúc region bằng cách #endregion.

Bấm vào dấu trừ bên trái, region vừa tạo sẽ được thu nhỏ lại

2/ Comment

Hãy tưởng tượng một ngày bạn đọc lại những đoạn code bạn viết cách đây 1 năm, liệu bạn có nhớ lúc đấy mình làm gì không? Rất khó phải không, giải pháp cho vấn đề này là chú thích mã. Chú thích (comment) là những đoạn mã mà khi chạy, trình biên dịch sẽ bỏ qua, không chạy nó. Comment xuất hiện trong mọi ngôn ngữ lập trình.

Các dạng comment trong C#:
Comment 1 dòng: cú pháp, thêm // vào đầu mỗi dòng
Comment nhiều dòng: cú pháp, bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */

Comment dạng xml cho hàm: trước mỗi hàm bạn bấm /// nó sẽ tự động xuất hiện các thẻ để bạn comment vào. Comment này có tác dụng ghi chú, giới thiệu tổng quan về một hàm. Định nghĩa về hàm và xml sẽ được giới thiệu ở các chương sau.

Các môn học khác

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.