Ứng Dụng C# Đầu Tiên

Chương trình đầu tiên chúng ta làm sẽ là một chương trình console, xuất 1 dòng chữ đơn giản ra màn hình.
Console Application là những chương trình dòng lệnh (command line) đơn giản, như cmd trong window chẳng hạn, giao diện tương tự như DOS thời xưa.

Bước 1: Mở Visual Studio, bấm vào File chọn New Project

Bước 2: Chọn Consosle Application. Giao diện máy của bạn có thể sẽ hiển thị khác do sự khác nhau của phiên bản Visual Studio.ứng dụng console đầu tiên

Bước 3: Chương trình Console được khởi tạo

Bước 5: Thêm vào chương trình Console câu lệnh Hello World và bấm F5 để chạy chương trình. 

static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Hello World");
    Console.ReadLine();
}


Chương trình đầu tiên của bạn đã hoàn thành.

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.