CSharp và dot Net là gì?

Lịch sử ra đời .NET và C#

Câu chuyện về nền tảng .NET xảy ra khi bắt đầu kỉ nguyên Internet. Đối với những ngôn ngữ cũ như C, C++ thì lập trình mạng là một điều rất khó khăn. Để vượt qua điều đó, tập đoàn Sun MicroSystems đã tạo ra Java, với câu cú, ngữ pháp lấy cảm hứng từ C++. Microsoft ban đầu rất hứng thú với Java và đã mua bản quyền sử dụng Java từ Sun. Tuy nhiên để thay đổi các mã nguồn (source code) có sẵn của họ thì cần phải thay đổi Java một tý để phù hợp với các mã nguồn hiện có của họ . Tuy nhiên Sun lại không đồng ý điều đó. Microsoft liền tìm cách tạo ra một nền tảng khác phù hợp hơn thay thế Java  đó là .NET (.NET Platform).
 
.NET là một platform (nền tảng), nó định nghĩa những thứ nền tảng, căn bản để cho các lập trình viên dựa vào đó và phát triển ứng dụng. C# là ngôn ngữ nền tảng, chiến lược của Microsoft. Nếu muốn tận dụng hết sức mạnh của .NET bạn nên sử dụng C#.

C# là ngôn ngữ như thế nào?
C# là một ngôn ngữ mạnh, có cú pháp tương các ngôn ngữ họ nhà C, linh hoạt, dễ sử dụng.

Để lập trình C# bạn cần gì?
Để lập trình C# bạn cần sử dụng Visual Studio, một IDE của Microsoft.

IDE là gì?
IDE - Intergrated Development Enviroment, môi trường phát triển tích hợp, đây là loại phần mềm có công dụng hỗ trợ lập trình viên trong việc phát triển phần mềm. Đối với các ngôn ngữ khác, bạn sẽ có nhiều IDE và có thể chọn dùng IDE hoặc chỉ dùng notepad, với công nghệ .NET bạn nên dùng Visual Studio để phát triển các ứng dụng của bạn.

Visual Studio

 

Tóm lại .Net Platform là móng, C# là gạch vữa, Visual Studio chính là công cụ để xây dựng một ứng dụng .NET.

Các môn học khác

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Docker là công nghệ ảo hóa container phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp bạn phát triển và deploy phần mềm một cách dễ dàng hơn.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.